روزهای فرد ساعت 20:30 الی 22 ویژه کارکنان، اعضای هیات علمی و خانواده ایشان می باشد و نیاز به رزرو وقت نیست.

زمان استفاده از مجموعه در هر شیفت تعریف شده 1 ساعت و نیم می باشد شما موظف هستید قبل از شروع شیفت جدید سالن را ترک کرده باشید.

(هزینه پرداخت شده جهت رزرو زمین تنیس خاکی به هیچ وجه عودت نخواهد شد)

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی